Examinatorlista Latinamerikastudier VT2020 (99 Kb)
Examinatorer italienska HT 2019 och vidare (60 Kb)
Examinatorer franska HT 2020 och vidare (692 Kb)
Examinatorer klassiska språk VT 2019 och vidare (256 Kb)
Examinatorer portugisiska VT 2019 och vidare (135 Kb)
Examinatorer spanska VT 2019 och vidare (109 Kb)

Anonyma tentor (salsskrivningar, hemskrivningar)

För alla salstentor och för vissa hemtentor tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa tentamenstillfällen är anmälan via Ladok (https://www.student.ladok.se) obligatorisk. När du anmäler dig får du en personlig kod som kvitto på din anmälan. OBS! Från och med HT2020 är det Tentamensservice som administrerar salstentamina.

Din placering vid tentamen

För att få tillgång till din placering vid salstentamen, besök Tentamensservices hemsida.

Tentamensanmälan

Du anmäler dig till tentamen via Ladok. Logga in med ditt universitetskonto på https://www.student.ladok.se och välj ”Aktuell utbildning” där du kan se vilka tentamina som är öppna för anmälan. Tänk på att anmälan stänger 8 dagar före tentamensdatumet och att du inte får skriva tentamen om du glömt att anmäla dig.. För vissa hemtentor krävs dock ingen anmälan.

Hemtentor

För hemtentor ser rutinerna lite olika ut och det är därför viktigt att du hör efter med kursansvarig lärare vilka instruktioner som gäller för just din kurs. Om det meddelats att inlämningen ska ske i pappersformat i institutionens tentalåda avses den brevlåda som sitter vid utanför Studentexpeditonen rum B598 på plan 5 i hus B.

Studentrekrytering_001[web]
Foto: Viktor Gårdsäter

Resultat och uthämtning av tentamen

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum ser du ditt betyg i Ladok(https://www.student.ladok.se). Salstentor kan hämtas ut efter förfrågan på Studentexpeditionen, rum B598 på plan 5 i hus B, mot uppvisande av legitimation.
Studentexpeditionens öppettider och kontaktuppgifter ».
I vissa fall finns salstentorna hos ansvarig lärare. Hemtentor finns ej vid Studentexpeditionen utan endast hos ansvarig lärare.

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen, eller en komplettering för att få möjlighet till ett godkänt betyg. Observera att komplettering endast gäller hemtentor, ej salstentor. Möjligheten till komplettering anges i kursplanen. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen. För att skriva omtentamen måste du anmäla dig på nytt till det aktuella omtentatillfället.
Om du har fått ett godkänt betyg på din tentamen, men har missat något, eller några obligatoriska moment, bör du snarast möjligt ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera din frånvaro. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in i Ladok förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat utelämnade åligganden.
Om du ska skriva en omtentamen i form av en hemtentamen ska du kontakta kursansvarig lärare för information om nästa omtentamenstillfälle.