Examinatorer italienska VT 2019 och vidare (136 Kb)
Examinatorer franska VT 2019 och vidare (169 Kb)
Examinatorer klassiska språk VT 2019 och vidare (256 Kb)
Examinatorer LAI VT 2019 och vidare (339 Kb)
Examinatorer portugisiska VT 2019 och vidare (135 Kb)
Examinatorer spanska VT 2019 och vidare (109 Kb)

Anonyma tentor (salsskrivningar, hemskrivningar)

 

För alla salstentor och för vissa hemtentor tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa tentamenstillfällen är anmälan via Mitt universitet (www.mitt.su.se – Mina studier – Ladok – Aktuell utbildning) obligatorisk. När du anmäler dig får du en personlig kod som kvitto på din anmälan. Observera att ditt namn alltså inte ska stå på tentamen.

Tentamensanmälan

Du anmäler dig till tentamen via studentportalen Mitt universitet. Klicka på ”Mina studier” där du ombeds att logga in i Ladok. När du har gjort det väljer du ”Aktuell utbildning” där du kan se vilka tentamina som är öppna för anmälan. Tänk på att anmälan stänger 7 dagar före tentamensdatumet och att du inte får skriva tentamen om du glömt att anmäla dig. För vissa hemskrivningar krävs dock ingen anmälan.

Hemtentor

För hemskrivningar ser rutinerna lite olika ut och det är därför viktigt att du hör efter med kursansvarig lärare vilka instruktioner som gäller för just din delkurs. Om det meddelats att inlämningen ska ske i pappersformat i institutionens tentalåda avses den brevlåda som sitter vid utanför Studentexpeditonen rum B598  på plan 5 i hus B.

Studentrekrytering_001[web]
Foto: Viktor Gårdsäter

Resultat och uthämtning av tentamen

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum ser du ditt betyg i Ladok (www.mitt.su.se - Mina studier – Ladok). Salstentor kan hämtas ut på Studentexpeditonen, rum B598 på plan 5 i hus B, mot uppvisande av legitimation. Studentexpeditionens öppettider och kontaktuppgifter ».
I vissa fall finns salstentorna hos ansvarig lärare. Hemtentor finns ej vid Studentexpeditionen utan endast hos ansvarig lärare.

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen, eller en komplettering för att få möjlighet till ett godkänt betyg. Observera att komplettering endast gäller hemtentor, ej salstentor. Möjligheten till komplettering anges i kursplanen. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen. För att skriva omtentamen måste du anmäla dig på nytt till det aktuella omtentatillfället.

Om du har fått ett godkänt betyg på din tentamen, men har missat något, eller några obligatoriska moment, bör du snarast möjligt ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera din frånvaro. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in i Ladok förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat utelämnade åligganden.

Om du ska skriva en omtentamen i form av en hemskrivning ska du kontakta kursansvarig lärare för information om nästa omtentamenstillfälle.