den här sidan kan du hitta sammanställda kursvärderingar för kurser vid Romanska och klassiska institutionen.
Vid frågor kontakta studierektor.romklass@su.se