Svensk-franska Stiftelsen är en mindre privat stiftelse, som sedan 1935 verkar för att utveckla förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier till studenter eller forskare som önskar bedriva studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike. Vistelsen i Frankrike ska vara i minst två månader.

År 2006 delades tre särskilda forskarstipendier i storleksordningen 100.000 kronor ut. Dessutom delades 235.000 kronor ut till 16 stipendiater.
Stipendierna kan sökas av svenska medborgare på svensk-franska-stiftelsen.se

Sista ansökningsdag är i mitten av mars.

Ordförande i Svensk-Franska Stiftelsen är Anna Jakobson.