Studentrådet Romklass

Vad gör ett studentråd?

Ett studentråd är, just det, ett råd för studenter. Det är till för dig som student. Dess främsta uppgift är att vara studentens eget verktyg när det gäller att föra fram åsikter: små som stora. Studentrådet är länken mellan studenter och institutionen.

Rådet tar dig på allvar. Dina synpunkter – på kurslitteratur, kursplan, studieupplägg i praktiken, undervisning, föreläsare, tentamensform och allt annat – är viktiga. Det som intresserar dig som student intresserar studentrådet. Har du tankar angående bra eller dåliga lärare? Varför en tenta är gjord som den är? För kallt i klassrummen? Är kurslitteraturen dålig/homogen/oförståelig? Har du idéer om aktiviteter du skulle vilja sker på Romanska och Klassiska Institutionen?  – vänd dig till Studentrådet!

Här är ditt studentråd…

Vi har representanter från varje språk och möts ungefär fyra gånger per termin.

Alla som studerar på Romanska och och klassiska institutionen är med i Studentrådet. Skulle du vilja engagera dig i Studentrådet har vi några poster öppna, kontakta oss för mer information eller kom på nästa möte som du hittar på vår Athenasida (Studentråd / Student Council – Romklass).

Hur kan du påverka? Få hjälp?

Alla synpunkter är välkomna, stora som små. Det är viktigt att Du hör av dig om du har några tankar eller funderingar eller om du känner att du har behandlats orättvist. Det kan mycket väl vara så att det är andra studenter som tänker eller känner som du och har hört av sig till oss. Om du tycker att något har varit speciellt bra i en kurs ska du också självklart kontakta oss! Vi lyssnar även på idéer som rör Studentrådet, om nya evenemang eller hur kurser kan förbättras så tveka inte att höra av dig. Dina åsikter gör skillnad!

Gå med i vår facebookgrupp "Studentrådet för romanska språk, klassiska språk och latinamerikastudier"  samt anmäl dig till vår Athenasida (Studentråd / Student Council – Romklass), där kommer evenemang upp, mötestider samt andra aktiviteter som sker under terminen, eller maila till oss på romklasssu@gmail.com där vi försöker svara så fort som möjligt!

Studentrådet informerar…

Studentrådets anslagstavla finns i hus B plan 4 och vår Athenasida (Studentråd / Student Council – Romklass). Där hittar du kallelser till möten, protokoll, evenemang.

Anmäl dig till Athenasidan "Studentråd / Student Council - Romklass" genom att följa den här guiden 

Och du… var inte blyg! Det är du som är vår uppdragsgivare! Vi är till för dig, så hör av dig!

 

/Ditt Studentråd för Romanska och Klassiska Institutionen