Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamina senast 8 dagar före tentamen.

Detta gäller samtliga ämnen vid institutionen.

Anmälan görs via Ladok (https://www.student.ladok.se). Där blir du omdirigerad till Ladok. Under ”Aktuella kurser” ser du vilka tentamenstillfällen som är öppna för anmälan.

Foto: Viktor Gårdsäter