Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamina senast 7 dagar före tentamen (OBS! Fr.o.m. VT2020 måste anmälan ske senast 8 dagar innan tentamen).

Detta gäller samtliga ämnen vid institutionen.

Anmälan görs via Ladok (https://www.student.ladok.se). Där blir du omdirigerad till Ladok. Under ”Aktuella kurser” ser du vilka tentamenstillfällen som är öppna för anmälan.

Foto: Viktor Gårdsäter