Man måste anmäla sig till tentamen senast 7 dagar före tentamen.

Gäller alla ämnen vid institutionen.

Anmälan görs via Mina studier (https://minastudier.su.se).