Kursbeskrivning
De antika grekiska dramerna är de äldsta bevarade teaterpjäserna i den västerländska kulturen. De behandlar eviga frågor om människan, hennes liv och hennes roll i samhället. På kursen läses ingående på svenska tragedier av Aischylos, Sofokles och Euripides samt komedier av Aristofanes. Kursen lämpar sig för alla som intresserar sig för litteratur, teater och den antika kulturen.

ST19 Schema Kursplan och anmälan |