Kursbeskrivning 

Kursens mål är att på grundval av Grekiska II, 30 hp, ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur samt att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena.

VT20 | Schema (halvfart, termin 2) | Kursplan och anmälan |

HT19 | SchemaKursplan och anmälan |