Behörighet

Webbanmälan för vårterminen 2020 är öppen mellan den 16 september - 15 oktober.

Grundnivå 

Bibelgrekiska I, 7.5 hp
Grekiska I, 2, 15 hp
Grekiska II, 30 hp
Grekiska III, 30 hp
Grekiska - kandidatkurs, 30 hp

 

För kurser på avancerad nivå se Klassiska språk