Foto : Eva Dalin
Franska är ett av världens främsta kulturspråk. Ungefär 80 miljoner människor har franskan som modersmål och det är officiellt språk i ett trettiotal länder. Sedan länge är franska ett självklart språk i internationella sammanhang: FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen är bara några exempel. Utöver detta har Frankrike en lång tradition som kulturbärare inom bland annat filosofi, samhällsvetenskaperna, konst och litteratur (med femton Nobelpris till franskspråkiga författare), men även inom många andra sektorer som exempelvis mode, gastronomi och flygteknik är Frankrike framstående.
 
Du kommer att få möjlighet att i läsa litterära klassiker som Balzac och nutida litteratur som Modiano. Du får dessutom möjlighet att bekanta dig med franskspråkig litteratur skriven utanför Frankrikes gränser. Vi ger dig goda förutsättningar för att förvärva kunskaper i franska på bästa möjliga sätt. Många av dina lärare bedriver internationellt erkänd forskning inom andraspråksinlärning, franskspråkig litteratur, översättningsteori, diskursanalys eller språkhistoria. Denna starka forskningsförankring garanterar en högkvalitativ undervisning på vetenskaplig grund från nybörjar- till forskarnivå.
 
På inledande kurser övar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet och får kunskaper i litteratur och om den franskspråkiga världens kultur och samhälle. På högre nivåer kan du fördjupa dig inom litteratur eller språkvetenskap. Utländska gästföreläsare och författare medverkar i undervisningen och regelbundna utbyten görs med andra universitet för studenter, lärare och forskare. Du kan även läsa vår utlandskurs Franska I i Frankrike. Som student i franska kommer du också att ha möjligheten att studera vid ett universitet i Frankrike genom något av våra utbytesprogram.
 

Behörighet

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet: 
Särskild behörighet: Franska 3. 
 

Arbetsmarknad

Kunskaper i franska är en viktig, och ibland utslagsgivande, merit på arbetsmarknaden inom områden som till exempel inrikes- och utrikesförvaltning (bland annat inom EU), undervisning, journalistik, turistnäring och internationellt arbete.
 

Examen

För att få en kandidatexamen med franska som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 120 hp (varav 15 hp examensarbete) i ämnet tillsammans med kurs