Kursen vänder sig till studenter utan förkunskaper i svenska och motsvarar Franska II, 30 hp med undantag för enstaka kontrastiva inslag som ersatts av andra moment. Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv. 

V18 | Schema | Kursplan och anmälan |