Behörighet

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Fransk grammatik och ordkunskap, 7.5 hp
Franska, muntlig språkfärdighet, 7.5 hp
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen, 7.5 hp
Franska I i Frankrike, 30 hp
Franska II, 30 hp
Litterära strömningar, 7,5 hp
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp
Franska: tematiska litterära studier: Resan, 7.5 hp
Franska Kandidatkurs, 30 hp


 

För kurser på avancerad nivå se Romanska språk

Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska I i Frankrike, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp