Behörighet

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Modern fransk litteratur, 7.5 hp
Kultur och samhälle i Frankrike, 7.5 hp
Franska I i Frankrike, 30 hp
Franska II, 30 hp
Franska II för internationella studenter, 30 HP
Skriven franska, 7.5 hp
Frankofoni: språk, kultur och litteratur, 7.5 hp
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp
Franska - kandidatkurs, 15 hp
Franska Kandidatkurs, 30 hp

 

Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


Avancerad nivå

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Franska: poetik och litterär kontext, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp