Kursbeskrivning 

Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos fyra eller fem av de tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Kristeva, Deleuze, Foucault…). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna tas ett urval av representativa texter i original och/eller i översättning upp till behandling.

V20 | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

H19 | Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena