Kursen fokuserar på de tre stora författarna under Medeltiden: Dante, Petrarca och Boccaccio. Man behandlar deras texter utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv med fördjupning i deras betydelse för den litterära traditionen i Italien och Europa. Utifrån relevanta analysmetoder undersöker man texterna utifrån ett estetiskt och språkvetenskapligt perspektiv.

V15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |