Kursen är kronologiskt upplagd och utgår från ”veristerna” i 1800-talets andra hälft och går fram till 2000-talets neofantastik och noirlitteratur. Texterna är representativa för den fantastiska litteraturens olika inriktningar i Italien. Man belyser huvuddragen i den fantastiska litteraturens utveckling och introducerar olika teoretiska perspektiv, analysmetoder och terminologi. Man studerar det fantastiska berättandets kännetecken och dess relation till angränsande genrer.

V15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |

H15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |