Kursen består av en genomgång av italiensk barnlitteraturhistoria från 1800-talets slut till våra dagar. Under kursens gång diskuteras och problematiseras olika aspekter av italiensk barnlitteratur och barnboksforskning samt deras samverkan med samhälleliga och kulturella skeenden.

Kursplan och anmälan