Kursen ger kunskaper om teorier och metoder inom forskningsområdet dialektologi. Kursen behandlar de olika dialekterna i Italien utifrån lingvistiska och sociologiska aspekter. Morfologiska, fonetiska och syntaktiska aspekter behandlas ur ett diakront och ett synkront perspektiv utifrån de språkgrupper som existerar. Man belyser olika teorier och metoder för den dialektologiska forskningen i Italien och fördjupar sig i enskilda italienska dialekter.

H16 Schema | kursplan och anmälan