Kursen belyser den lexikologiska och lexikografiska tradition som finns i Italien sedan 1500-talet. Man studerar den nutida lexikografiska praxisen utifrån den lexikologiska forskningen. Kursen belyser modern enspråkig lexikografi och fokuserar dessutom på italiensk-svensk ordboksproduktion, vilken relateras till tvåspråkig lexikografi i allmänhet.

 

Kursplan och anmälan