Kursen belyser litteratursociologin med fokus på Italien som forskningsområde utifrån vetenskapliga teorier och behandlar det italienska litterära systemets egenskaper och historia. Kursen behandlar även italiensk förlagsverksamhet, dess roll i samhället och de ekonomiska förutsättningarna från Medeltiden till våra dagar.

V16 | Läskurs | Kursplan och anmälan |