Kursen ger kunskaper om teorier och metoder inom det multidisciplinära forskningsområdet sociolingvistik. Inom kursen studeras de språkliga varieteternas sociala roll i det italienska samhället, speciellt förhållandet mellan dialekterna och nationalspråket. Man studerar olika sociala gruppers språkliga variation samt skillnader i språkanvändning bland olika åldersgrupper. Detta inbegriper även såväl ett historiskt som ett geografiskt perspektiv på det italienska språket. Under kursens gång ges stor vikt kring de olika språkliga register som finns i det italienska språket.

V17 | Schema | Kursplan och anmälan |