Inom kursen studeras det italienska språkets utveckling från medeltiden till våra dagar från latinet till nationellt språk. Fonetiska, morfologiska och syntaktiska förändringar är viktiga beståndsdelar i denna utveckling. Stor vikt läggs också vid de debatter om språkanvändning som ägt rum från 1300-talet fram till våra dagar och som lett till att det florentinska språket blivit nationalspråk.

H16 Schema | kursplan och anmälan