Foto: Eva Dalin

Italienska talas som modersmål av cirka 70 miljoner människor. Språket är mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen och det är ett av världens främsta kulturspråk. Genom historien har Italien varit framstående inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, arkitektur, film och mode. Det är därför ett naturligt val för den som vill studera olika konstformer eller estetiska vetenskaper. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna mellan italienska och olika dialekter som talas i landet. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i italiensk grammatik. Du får också lära dig om italiensk kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du italiensk litteratur och lär dig om Italiens historia och samhällsutveckling. Du kan även läsa vår utlandskurs Italienska I på plats i Italien.

Arbetsmarknad

På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska och efterfrågan växer. Dina studier förbereder dig för flera yrkesverksamheter med anknytning till språk: på skolor och inom högre utbildning, arbete i arkiv och museer, bibliotek, förlag, journalistik, tolkning och översättning, inom mode och turism samt inom film- och tv-sektorn. Inom handel och näringsliv är det en stor merit att kunna italienska eftersom Italien är en av världens största ekonomier.

Examen

För att få en kandidatexamen med italienska som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 120 hp i ämnet tillsammans med kurser om 60 hp i valfria ämnen, eller välja något av följande program:

Kandidatprogram i språk, inriktning italienska

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska