Kursen belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning, både generellt och det som är specifikt för det italienska språket. Den ger en orientering i dess grundläggande teorier, metoder och historiska utveckling. Kursen fokuserar även på de inre och yttre faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.

V17 | Schema | Kursplan och anmälan |