Kursen belyser valda aspekter av den litterära utvecklingen i Italien under 1900-hundratalet. Utvalda skönlitterära texter är avsedda att användas som utgångspunkter för en analys av hur det litterära systemet fungerar och vidare för en kritisk diskussion kring begrepp som klassiker, kanon och litterär prestige i förhållande till genre, genus och interkulturalitet.

V19 Kursplan och anmälan |