Kursen är en snabb introduktionskurs i italienska. Kursen ger också en introduktion till de viktigaste teorierna och metoderna inom andraspråksinlärningsforskning och deras konsekvenser för förståelsen av inlärningsprocessen när det gäller främmande språk, främst italienska. Kursen innehåller också en praktisk tillämpning av inlärningsteori och metod.

Kursplan och anmälan