Kursen fokuserar på den samtidslitteratur som har skrivits av italofona författare med rötter utanför Italien. Kursen belyser ämnet utifrån teorier om postkolonialism, migrantlitteratur och världslitteratur med fokus på såväl estetiska som litteratursociologiska aspekter.

V20 Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena