Kursen behandlar den italienska lyriska traditionen under 1900-talet utifrån valda författare. Stor vikt läggs på de poeter som anses vara stilbildande från Giosuè Carducci till Andrea Zanzotto. Kursen kommer att behandla lyriken såväl utifrån ett litteraturhistoriskt som hermeneutiskt perspektiv med utgångspunkt i relevanta analysmetoder.

V15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |