Sen anmälan inför vt21 öppnar 15/12 - Mer information » 

Webbanmälan för vårterminen 2021 är öppen mellan den 15 september - 15 oktober.

Möjlighet finns att göra en ”sen anmälan” efter urval 1 till många kurser. På www.Antagning.se framgår om kursen är öppen för anmälan.

Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin.

Språkgemensamma kurser

Klassisk och efterklassisk litteratur, 7.5 hp


Antik grekiska

Grekiska - Epik och lyrik, 7,5 hp
Grekiska - Fördjupningskurs, 7,5 hp
Grekiska - Aischylos, 7,5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp

 

Latin

Latin - Antika texter, 7.5 hp
Latin - Efterantika texter, 7.5 hp