Behörighet

Grundnivå

Latin I, 1, 15 hp
Medeltidslatin för nybörjare, 7.5 hp
Latin II, 30 hp
Specialkurs i medeltidslatin I, 7.5 hp
Latin III, 30 hp
Latin - kandidatkurs


Avancerad Nivå

Latin - masterkurs, 30 hp