Kursen omfattar studium av latinsk vokabulär, morfologi och syntax, vilka introduceras och övas genom att helt och hållet använda talat latin. Tillsammans med läsning och skriftliga övningar används det talade latinet till att befästa morfologiska och syntaktiska moment.

S18 Schema | Kursplan och anmälan