Latinamerikastudier har ett utbud av kurser på avancerad nivå. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studierektor

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.  

Kurser om 7,5 hp

Media i Latinamerika, 7.5 hp
Latinamerikastudier, Teori och metod, 7.5 hp
Genus, globalisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika, 7.5 hp
Komparativ Regional Integration i Latinamerika, 7.5 hp


Kurser om 15 hp

Regionala studier, 15 hp
Aktuell forskning om Latinamerika, 15 hp