I kursen ges en genomgång av andraspråksforskningens teorier och metoder och hur dessa teorier och metoder kan tillämpas på tillägnandet av portugisiska som främmandespråk. Kursen grundar sig på läsning av vetenskapliga artiklar. För att läsa kursen bör studenten ha en viss förtrogenhet med språkvetenskapliga begrepp.

H16 Schema | Kursplan och anmälan