Kursbeskrivning

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande narratologiska begrepp. Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska.

VT20 Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

HT19 Schema | Kursplan och anmälan