Studenten får fördjupade kunskaper om portugisiskans historiska utveckling sett i ett romanskt typologiskt perspektiv. Särskild vikt läggs vid portugisiskans förhållande till de övriga iberoromanska språken genom läsning av texter från 1000-talet till 1400-talet, som tolkas och kommenteras ur språklig och kulturell synpunkt.

V17: Schema | Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan