Franskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studierektor.

Andraspråksinlärning

Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp


Lingvistik

Fransk lingvistik och diskursanalys, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp
Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp


Litteraturvetenskap

Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Franska: poetik och litterär kontext, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp


Språkhistoria

Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Romanska språkens utveckling från latin, 7.5 hp