Italienskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studierektor

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.

Andraspråksinlärning

Italienska, Andraspråksinlärning, 7.5 hp


Lingvistik

Italienska, språkinlärning i teori och praktik, 7.5 hp
Italiensk språkvetenskap, 7.5 hp
Italiensk språkhistoria, 7.5 hp
Italiensk dialektologi, 7.5 hp
Italiensk sociolingvistik, 7.5 hp
Italiensk filologi och historisk lingvistik, 7.5 hp
Italiensk språkinlärning och språkdidaktik, 7.5 hp
Italienska, Samtalsanalys och pragmatik, 7.5 hp
Italiensk lexikologi och lexikografi, 7.5 hp
Litterär översättning från italienska, 7.5 hp


Litteraturvetenskap

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700), 7.5 hp
Italienska, nutida litteratur, 7.5 hp
Realistisk fiktionsprosa i dagens Italien, 7.5 hp
Den fantastiska litteraturen i Italien, 7.5 hp
Den episka litteraturen i Italien, 7.5 hp
Dante, Petrarca, Boccaccio, 7.5 hp
Modern italiensk lyrik, 7.5 hp
Migrantlitteratur, 7.5 hp
Italiensk litteratursociologi och förlagshistoria, 7.5 hp
Italiensk barnlitteratur, 7.5 hp


Språkhistoria

Italiensk språkhistoria, 7.5 hp