Portugisiskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studierektor

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.

Andraspråksinlärning

Portugisiska, Andraspråksinlärning och portugisiska som främmandespråk, 7.5 hp


Lingvistik

Portugisiska, Språkvetenskaplig specialkurs, 7.5 hp
Portugisiska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Portugisiska: interkulturella möten, språkkontakt och språkförändring, 7.5 hp
Portugisiska, språklig modalitet, 7.5 hp


Litteraturvetenskap

Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen, 7.5 hp
Portugisiska, Litteraturteori och metod, 7.5 hp
Portugisiska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Portugisiska, den historiska romanens teori, 7.5 hp


Språkhistoria

Portugisiska, Romansk och iberoromansk språkhistoria, 7.5 hp