Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har sitt ursprung i latin: franska, italienska, portugisiska och spanska. Utbildning inom huvudområdet romanska språk ges på avancerad nivå och innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor från utbildningen på grundnivå i franska, italienska, portugisiska eller spanska. Du utvecklar dina förutsättningar för yrkesverksamhet samt förbereder för vidare studier på forskarnivå. Du får fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och fördjupad teori- och metodkunskap. Kurser inom huvudområdet ges med både språk- och litteraturvetenskapligt innehåll. Du kommer att studera de olika språkens utveckling och variation och får lära dig vad som förenar språken men även vad som skiljer dem åt. Du lär dig hur de olika romanska litteraturerna har utvecklat sig i olika delar av världen och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till varandra utifrån ett komparativt litteraturvetenskapligt perspektiv. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden. De examensgivande utbildningarna i huvudområdet omfattar magister- och masterexamen med inriktningar mot de fyra språken med antingen språk- eller litteraturvetenskapligt inriktning.

Arbetsmarknad

Studierna inom romanska språk förbereder dig för vidare studier inom forskarutbildningen. Andra yrkesverksamheter som är möjliga efter studierna på avancerad nivå riktar sig främst mot arbete inom kultursektorn, såsom i arkiv och museer, bibliotek, förlag, tolkning och översättning.

Examen

Du kan endast få en examen med romanska språk som huvudområde på avancerad nivå.