Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå i Romanska språk som ges innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Språkgemensamma kurser

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp


Totalt kursutbud Språkgemensamma kurser

Franska

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp


Totalt kursutbud Franska på avancerad nivå

Italienska

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700), 7.5 hp
Migrantlitteratur, 7.5 hp


Totalt kursutbud Italienska på avancerad nivå

Portugisiska

Portugisiska, den historiska romanens teori, 7.5 hp
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen, 7.5 hp
Portugisiska, Litteraturhistoria, 7.5 hp


Totalt kursutbud Portugisiska på avancerad nivå

Spanska

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp


Totalt kursutbud Spanska på avancerad nivå