Kursbeskrivning 

Kursen behandlar de romanska språkens utveckling från latinet. Särskild betoning läggs på språktypologi. Kursen täcker såväl fonologi, morfologi och syntax som vokabulär.

H19 | Schema Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena