Spanskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studievägledare.

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.

Andraspråksinlärning

Spanska, Andraspråksinlärning och spanska som främmandespråk


Lingvistik

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Sociopragmatik, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp


Litteraturvetenskap

Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanskspråkig litteratur: litteraturvetenskaplig specialisering, 7.5 hp

 

Språkhistoria

Spanska, Romansk och iberoromansk språkhistoria, 7.5 hp