Kursen behandlar språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i miljöer där varieteter av franska, italienska, portugisiska och spanska talas. Fokus kommer framför allt att vara på teoretiska och metodologiska ingångar till studier kring flerspråkiga kontexter i och utanför Europa. I kursen introduceras också frågeställningar kring komplexa och diversifierade flerspråkiga kontexter som kännetecknar den romanska världen utifrån ett socialt, historiskt och geografiskt perspektiv.

V19 | Schema | Kursplan och anmälan

V20 | Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena