Kursbeskrivning

Kursen innehåller ett skriftligt examensarbete på 15 hp som innebär att självständigt lösa en begränsad forskningsuppgift med anknytning till något av de ämnesområden som behandlas inom Kombinationsprogrammet. Arbetet presenteras på spanska och ventileras vid ett seminarium. I kursen ingår träning av den skriftliga uttrycksfärdigheten, särskilt inom akademiska genrer, och mediering mellan svenska och spanska. Teorier och metoder inom lingvistik introduceras och exemplifieras med analyser av muntligt och skriftligt språk. Tonvikten ligger på diskurs och pragmatik.

H19 | SchemaKursplan
V20 SchemaKursplan | Lärplattform: Athena