Kursbeskrivning

Kursen Spanska I i Spanien är identisk med Spanska I och läses av studenter som studerar kursen i Spanien. På kursen Spanska I i Spanien förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar ges inblickar i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

H19 Schema StkhKursplan

V20 Schema StkhKursplan | Lärplattform: Athena