Kursbeskrivning

Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen ingår vidare en genomgång av de spanskspråkigaländernas litteraturhistoria där moderna litterära texter analyseras med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och sociokulturella sammanhang. Inom  kursen läses Ämnesdidaktik 7,5 hp.

H19 Schema | Kursplan

V20 | Schema | Kursplan | Lärplattform: Athena