SkrivSchema_H20_Spanska

Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Grundnivå (Grundläggande behörighet)

Spanska - förberedande kurs, 30 hp


Grundnivå (Särskild behörighet)

Spanska I, 30 hp
Spanska I i Spanien, 30 hp
Spanska I för internationella studenter, 30 hp
Spanska II, 30 hp
Spanska III, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 15 hp


Fristående kurser

Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7.5 hp
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik, 7.5 hp
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur, 7.5 hp

Litteraturanalys, 10 hp

Introduktion i spansk språkvetenskap, 7.5 hp

Spanska, Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion, 7.5 hp

Den spansktalande världen: samhälle och kultur, 5.0 hp

Teorier och metoder inom studier i spanska, 7.5 hp

Litteraturvetenskaplig fördjupning, 7.5 hp

Språkvetenskaplig fördjupning, 7.5 hp

Kurser inom lärarprogram
Spanska I, Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
, 30 hp
Spanska I i Spanien, Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan,30 hp
Spanska I - ULV
Spanska I - VAL
Spanska II, Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska II - ULV
Spanska II - VAL
Spanska III, Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III inom ämneslärarprogramet 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som 1a ämne
Spanska III - ULV
Spanska III - VAL
Spanska IV inom ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


För kurser på avancerad nivå se Romanska språk


Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska, Grundnivå, 330 hp