SkrivSchema_H19_Spanska (105 Kb)

Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Grundnivå (Grundläggande behörighet)

Spanska - förberedande kurs, 30 hp


Grundnivå (Särskild behörighet)

Spanska I, 30 hp
Spanska I i Spanien, 30 hp
Spanska I för internationella studenter, 30 hp
Spanska II, 30 hp
Spanska III, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 15 hp


Fristående kurser (7.5 hp)

Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7.5 hp
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik, 7.5 hp
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur, 7.5 hp
Kurser inom lärarprogram
Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska I i Spanien, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III inom ämneslärarprog. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som 1a ämne
Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Självständigt arbete i spanska – Kombinationsprogrammet, 30 hp


För kurser på avancerad nivå se Romanska språk


Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska, Grundnivå, 330 hp